facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

3 rozdział skryptu z kursu

PHP to obiektowy język programowania, zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. Najczęściej jest on stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być także używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym.

W trzecim rozdziale skryptu z kursu omówiono PHP, w tym:: strukturę kodu, zmienne i wyśiwetlanie, operatory, instrukcje warunkowe i pętle, tablice, sposób używania funkcji dostępnych w języku PHP, operacje na plikach i katalogach, sposób projektowania i implementacji algorytmów, nawiązanie połączenia z bazą danych MySQL z poziomu skryptu PHP, wysyłanie zapytań i odczytywanie rezultatów, sekcje i ciasteczka.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.