facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Ruszyła rekrutacja do Projektu!

Ruszyła rekrutacja do Projektu
"Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy"!

Dla kogo?
Jesteś bezrobotnym absolwentem uczelni wyższej (posiadającym minimum tytuł licencjata), w wieku 15-30 lat, zameldowanym w powiecie województwa śląskiego o wysokiej stopie bezrobocia? Nie masz doświadczenia zawodowego? Chcesz się przekwalifikować, zdobyć wiedzę z zakresu programowania aplikacji internetowych i odbyć półroczny, płatny staż?

Film promocyjny Programu

 

Ukończyłeś studia, ale nie możesz znaleźć pracy?

Najprawdopodobniej brakuje Ci kompetencji cenionych przez pracodawców.

Z naszą pomocą możesz je uzyskać w ciągu roku!

W jaki sposób?

>> Sprawdź! <<

Spotkanie informacyjne dla absolwentów UE w Katowicach

Zapraszamy absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące Projektu "Programowanie kariery", które odbędzie się 15 kwietnia 2014 roku, w godzinach od 15:30 do 16:30, w sali 231F przy ul. Bogucickiej 14A.


Co?
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla absolwentów UE w Katowicach

Kiedy? 
15 kwietnia 2014 roku, g. 15:30-16:30

Spotkanie informacyjne dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zapraszamy absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące Projektu "Programowanie kariery", które odbędzie się 24 kwietnia 2014 roku, w godzinach od 15:30 do 16:30, w auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie przy ul. Bankowej 12.


Co? 
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla absolwentów UŚ w Katowicach

Kiedy? 
24 kwietnia 2014 roku, g. 15:30-16:30

Spotkanie informacyjne dla absolwentów Politechniki Śląskiej

Zapraszamy absolwentów Politechniki Śląskiej na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące Projektu "Programowanie kariery", które odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku, w godzinach od 14:30 do 15:30, w pokoju 106 Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 20 w Gliwicach.


Co? 
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla absolwentów Politechniki Śląskiej

Kiedy? 
25 kwietnia 2014 roku, g. 15:30-16:30

PRZEDŁUŻAMY rekrutację do projektu!

UWAGA!

Rekrutacja do projektu zostaje przedłużona. Na Twoje zgłoszenie czekamy do 23 maja 2014 roku. Więcej informacji znajduje się w zakładce "O projekcie", natomiast Regulamin Projektu i niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce "Do pobrania".

ZAPROGRAMUJ SIĘ NA SUKCES!

Już wkrótce pierwsze testy logicznego myślenia!

Już wkrótce odbędą się testy logicznego myślenia i rozmowy kwalifikacyjne w ramach rekrutacji do projektu "Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy".

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Rozstrzygnięcie rekrutacji do projektu!

W dniu 02 czerwca 2014 roku, zgodnie z §4 Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie, Komisja Rekrutacyjna stworzyła listę rankingową osób przyjętych i nieprzyjętych do projektu. Uczestnicy Projektu zostali poinformowani o wynikach rekrutacji e-mailowo, telefonicznie i pocztą tradycyjną.

Harmonogram szkoleń z zakresu "poruszania się po rynku pracy"

Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w 15-godzinnym szkoleniu z zakresu poruszania się po rynku pracy, które będzie obejmować następujące zagadnienia: trendy na rynku pracy, aktywne metody poszukiwania pracy, budowanie własnej marki w Internecie, profesjonalne dokumenty aplikacyjne, przygotowanie i udział w rozmowie kwalifikacyjnej, planowanie kariery.

Szkolenie z poruszania się po rynku pracy - dla grupy pierwszej

Czy mamy wpływ na swoją przyszłość? W jaki sposób zaplanować swoją karierę? Jak funkcjonuje rynek pracy? Czy jesteś produktem na rynku pracy? Jak napisać CV i List Motywacyjny? Co zrobić, aby dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Dziś i jutro (9-10 czerwca 2014 roku) grupa pierwsza, złożona z piętnastu uczestników Projektu, pozna odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące poruszania się po rynku pracy.

Szkolenie z poruszania się po rynku pracy - dla grupy drugiej

Rozumiem, na czym polega linearne podejście do planowania kariery zawodowej i wiem mniej-więcej, na czym polegają inne podejścia. Rozumiem różnice w sposobach, w jakich pracownicy najczęściej poszukują pracy, a pracodawcy najczęściej poszukują kandydatów na pracowników. Wiem, czym jest networking. Potrafię przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej...

Szkolenie z poruszania się po rynku pracy - dla grupy trzeciej

Dziś odbył się pierwszy dzień szkoleniowy dla grupy trzeciej. Jeszcze tylko jutro i... staną się specjalistami z zakresu poruszania się po rynku pracy! smiley

Szkolenie z poruszania się po rynku pracy - dla grupy czwartej

Jesteś w ekscytującym momencie Twojego życia. Otwiera się przed Tobą droga do NOWEGO – nowych doświadczeń, umiejętności, znajomości. Na pewno wiele rzeczy Cię zaciekawi, może nawet pochłonie. Pewnie niektóre z doświadczeń na nowej drodze zawodowej, która rozpocznie się wraz ze stażem, zaskoczą Cię. Będziesz miał/a okazję sprawdzić się w nowych sytuacjach, najprawdopodobniej lepiej poznać siebie...

Harmonogram szkoleń z zakresu kompetencji "miękkich"

Wszyscy Uczestnicy Projektu otrzymali już skierowanie na jedno z 15-godzinnych szkoleń z zakresu kompetencji niezbędnych w procesie poszukiwania oraz dla utrzymania zatrudnienia.

Szkolenie z zakresu "Komunikacji i autoprezentacji"

Umiejętność skutecznej komunikacji wpływa na większość dziedzin naszego życia. Komunikacja to relacje, a zatem zachodzi ona wszędzie tam, gdzie spotykamy innych ludzi nadajemy oraz odbieramy (a więc interpretujemy) komunikaty, po czym odpowiadamy na zinterpretowane przez nas komunikaty – i tak na zasadzie pętli, działa to cały czas.

Szkolenie z zakresu "Zarządzania sobą w czasie"

Właściwie to czasem nie można zarządzać. On zwyczajnie sobie „płynie” – i już. Czasem tylko – gdy robimy coś ciekawego – wydaje nam się, że minuty mijają szybciej, a innym razem – w sytuacjach, w których najchętniej zajęlibyśmy się czymś zupełnie innym –  kwadranse dłużą nam się w „nieskończoność”.

Szkolenie z zakresu "Komunikacji i autoprezentacji"

1. Jaki jest Twój sposób komunikacji?
2. Informacja zwrotna.
3. Kto to powiedział?
4. Jak to powiedzieć?
5. Skrzyżowane komunikaty.
6. E-mail.
7. Mapa asertywności.
8. Komunikat "Ja"
9. Strój do pracy.
10. Twoja autoprezentacja.

Powyżej znajdują się tytuły ćwiczeń z zakresu komunikacji i autoprezentacji, nad którymi pochylą się Uczestnicy Projektu w najbliższy weekend - 05 i 06 lipca br.
 

Szkolenie z zakresu "Radzenia sobie ze stresem"

Chociaż brzmi to nieprawdopodobnie, to stres jest nam potrzebny. Reakcja stresowa pozwala nam zmobilizować wszystkie zasoby w sytuacji zagrożenia. Dzięki niej nasz organizm ma większą możliwość do efektywnej walki bądź ucieczki. Problem pojawia się jednak wówczas, gdy reagujemy silnym stresem w sytuacjach, które obiektywnie nie stanowią zagrożenia dla naszego życia bądź zdrowia, takich jak np.: rozmowa kwalifikacyjna czy organizacja dnia pracy.

Program kursu "programowanie aplikacji internetowych"

Drodzy Uczestnicy Projektu, w zakładce "do pobrania" znajduje się program kursu "programowanie aplikacji internetowych". Zachęcamy do zapoznania się z nim i zaopatrzenia się w książki z podanego zakresu. Ćwiczeń i nauki nigdy zbyt wiele! :-)

Ruszył kurs z zakresu "programowania aplikacji internetowych"!

W poniedziałek, 4 sierpnia 2014 r., ruszył kurs "programowania aplikacji internetowych".

W sierpniu kurs będzie się odbywać w Szkole Podstawowej nr 12, przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach. Uczestnicy projektu, podzieleni na cztery grupy laboratoryjne (liczące po 15 osób każda), będą pracować z użyciem komputerów.

1 rozdział skryptu z kursu

HTML 5, to język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www.

W pierwszym rozdziale skryptu z kursu omówiono HTML 5, w tym: strukturę dokumentu, elementy nagłówka dokumentu, elementy ciała strony (sekcje, nagłówki sekcji, akapit, listy, odnośniki, szablony strony), sposoby tworzenia formularzy  i wysyłania danych.

2 rozdział skryptu z kursu

CSS jest to specjalny język opracowany w celu elastycznego zarządzania wyglądem strony internetowej. Najważniejszym powodem wprowadzenia stylów było rozdzielenie struktury i prezentacji dokumentów.

W drugim rozdziale skryptu z kursu omówiono CSS, w tym: strukturę arkusza stylów, media i selektory, właściwości i ich wartości, układ strony oparty na elementach składu CSS.

3 rozdział skryptu z kursu

PHP to obiektowy język programowania, zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. Najczęściej jest on stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być także używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym.

4 rozdział skryptu z kursu

MySQL jest to system zarządzania relacyjnymi bazami danych.

W czwartym rozdziale skryptu z kursu omówiono MySQL, w tym: wprowadzanie do relacyjnych baz danych, obsługę bazy MySQL przez PhpMyAdmin, zapytania CRETE, DROP i ALTER, zapytania INSERT, DELETE, UPDATE i SELECT, sortowanie, aliasowanie i limitowanie, złączenia, agregacje i grupowanie.

5 rozdział skryptu z kursu

JavaScript to język programowania stosowany na stronach internetowych. Najczęściej skrypty służą do zapewnienia interaktywności poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych.

W piątym rozdziale skryptu omówiono JavaScript, w tym: strukturę dokumentu, tworzenie funkcji, zdarzenia i dostęp do elementów na stronie, walidację danych formularza.

6 rozdział skryptu z kursu

ASP.NET to zbiór technologii opartych na frameworku zaprojektowanym przez firmę Microsoft. Przeznaczony jest do budowy różnych aplikacji internetowych oraz aplikacji typu XML Web Services.

W szóstym rozdziale skryptu omówiono ASP.NET, w tym: strukturę kodu, zmienne, instrukcje warunkowe i pętle, tablice, funckje, kontrolki, integrację z CSS.

7 rozdział skryptu kursu

Program GIMP to darmowy program do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej. Umożliwia, m.in. malowanie, usuwanie tła obrazu, usuwanie obiektów ze zdjęć, zmianę rozmiaru i perspektywy, dokonywanie różnych operacji na kolorach, łąćzenie obrazów poprzez warstwy/maski i konwertowanie różnych formatów plików graficznych.

i-Energia o profilu swojej działalności

i-Energia łączy nowoczesne technologie wykorzystywane w telekomunikacji i informatyce z infrastrukturą energetyczną, wdrażając innowacje na rynku energii.

MultimHex o profilu swojej działalności

Firma MultimHex zajmuje się tworzeniem oprogramowania dedykowanego oraz realizacją projektów portali i stron internetowych.

MultimHex jest także producentem:

  • aplikacji Assedocrm skierowanej do przedstawicieli branży usług prawniczych (więcej na stronie: www.assedocrm.pl)

Studio Projektowe JASPER o profilu swojej działalności

Studio Projektowe JASPER jest firmą działającą od 2002 roku, obecnie o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku IT.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.