facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rozstrzygnięcie rekrutacji do projektu!

W dniu 02 czerwca 2014 roku, zgodnie z §4 Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie, Komisja Rekrutacyjna stworzyła listę rankingową osób przyjętych i nieprzyjętych do projektu. Uczestnicy Projektu zostali poinformowani o wynikach rekrutacji e-mailowo, telefonicznie i pocztą tradycyjną.

Natomiast w środę, 04 czerwca 2014 roku, o godzinie 9:00 w Auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 12 w Katowicach, odbędzie się spotkanie informacyjne przeznaczone dla osób przyjętych do projektu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.