facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z poruszania się po rynku pracy - dla grupy drugiej

Rozumiem, na czym polega linearne podejście do planowania kariery zawodowej i wiem mniej-więcej, na czym polegają inne podejścia. Rozumiem różnice w sposobach, w jakich pracownicy najczęściej poszukują pracy, a pracodawcy najczęściej poszukują kandydatów na pracowników. Wiem, czym jest networking. Potrafię przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej...

Dziś kończy się dwudniowe szkolenie (11-12 czerwca 2014 roku) z poruszania się po rynku pracy - przeznaczone dla drugiej grupy, złożonej z 15 uczestników Projektu. Jesteśmy pewni, że większość z nich będzie się w pełni utożsamiać z powyższymi stwierdzeniami :-).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.