facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z zakresu "Komunikacji i autoprezentacji"

1. Jaki jest Twój sposób komunikacji?
2. Informacja zwrotna.
3. Kto to powiedział?
4. Jak to powiedzieć?
5. Skrzyżowane komunikaty.
6. E-mail.
7. Mapa asertywności.
8. Komunikat "Ja"
9. Strój do pracy.
10. Twoja autoprezentacja.

Powyżej znajdują się tytuły ćwiczeń z zakresu komunikacji i autoprezentacji, nad którymi pochylą się Uczestnicy Projektu w najbliższy weekend - 05 i 06 lipca br.
 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.