facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Formy wsparcia

Formy wsparcia uczestników Projektu

Wsparcie w ramach Projektu obejmuje:

  • doradztwo zawodowe, m.in. diagnoza mocnych i słabych stron, opracowanie ścieżek kariery, konsultacje CV, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia),
  • szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy i kompetencji niezbędnych w procesie poszukiwania oraz dla utrzymania zatrudnienia – w zależności od potrzeb uczestnika projektu,
  • kurs „programowanie aplikacji internetowych” (200 godzin/ 2 miesiące), zakończony egzaminem,
  • staż na stanowisku związanym z programowaniem aplikacji internetowych (40 godzin tygodniowo przez 6 miesięcy).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleniowe i wynagrodzenie za 6-miesięczne staże.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.