facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Terminarz

Harmonogram działań PROMOCYJNYCH:

 • 15.04.2014, godz. 15:30-16:30 - spotkanie informacyjne dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (więcej informacji),
 • 24.04.2014, godz. 15:30-16:30 - spotkanie informacyjne dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (więcej informacji),
 • 25.04.2014, godz. 14:30-15:30 - spotkanie informacyjne dla absolwentów Politechniki Śląskiej (więcej informacji).

Harmonogram REKRUTACJI:

 • do 28.04.2014 do 23.05.2014 (rekrutacja przedłużona!) - zgłoszenie się kandydata do udziału w Projekcie (więcej informacji) i ocena jego zgłoszenia pod kątem spełniania wymogów formalnych przez pracowników Biura Projektu,
 • do 18.05.2014 - zaproszenie kandydatów spełniających wymogi formalne do testów kwalifikacyjnych (ocena logicznego myślenia) prowadzonych przez psychologa (więcej informacji),
 • do 19.05.2014 - zaproszenie kandydatów spełniających wymogi formalne do rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję rekrutacyjną (ocena zainteresowania kandydata kwestiami IT, poziomu jego wiedzy z zakresu IT i predyspozycji do podjęcia pracy w IT) (więcej informacji),
 • 02.06.2014 - ogłoszenie wyników przeprowadzonej rekrutacji i selekcji (więcej informacji),
 • od 04.06.2014 - podpisywanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie przez osoby zakwalifikowane do Projektu (więcej informacji).

Harmonogram wsparcia DORADCY ZAWODOWEGO:

 • od czerwca 2014 - przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika Projektu (więcej informacji),
 • od czerwca 2014 - konsultacje z doradcą zawodowym, m.in.: przygotowanie CV, listu motywacyjnego, wsparcie w przypadku obniżenia poziomu motywacji uczestnika projektu (więcej informacji).

Harmonogram SZKOLEŃ "MIĘKKICH":

 • 09-10.06.2014 - szkolenie "Poruszanie się po rynku pracy", 
 • 11-12.06.2014 - szkolenie "Poruszanie się po rynku pracy",
 • 14-15.06.2014 - szkolenie "Poruszanie się po rynku pracy",
 • 17-18.06.2014 - szkolenie "Poruszanie się po rynku pracy" (więcej informacji),
 • 30.06-01.07.2014 - szkolenie "Komunikacja i autoprezentacja",
 • 02-03.07.2014 - szkolenie "Zarządzanie sobą w czasie"
 • 05-06.07.2014 - szkolenie "Komunikacja i autoprezentacja",
 • 08-09.07.2014 - szkolenie "Radzenie sobie ze stresem" (więcej informacji).

Harmonogram KURSU:

 • 04.08-26.09.2014 - realizacja kursu z zakresu „Programowania aplikacji internetowych” (więcej informacji),
 • 26.09.2014 - egzamin podsumowujący kurs.

Harmonogram STAŻU:

 • 01.10.2014 - 30.04.2015 - realizacja stażu związanego z programowaniem aplikacji internetowych w firmie, instytucji lub organizacji pozarządowej (więcej informacji).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.