facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dla firm

Co?
Staże dla młodych programistów w Państwa organizacji – płatne z budżetu projektu.

Dla kogo?
Dla firm informatycznych mających siedzibę lub oddział na terenie woj. śląskiego, które zatrudniają programistów.

Kiedy?
Staże w organizacjach rozpoczną się w drugiej połowie 2014 roku. Nabór firm chcących zostać stażodawcami trwa do końca lutego 2014 roku.

Korzyści
Współpraca z Uniwersytetem Śląskim przy realizacji projektu polega na przyjęciu przez Państwa organizację stażystów, którzy ukończyli 200-godzinny kurs programowania aplikacji internetowych. Podstawową korzyścią dla Państwa jest możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników bez ponoszenia kosztów ich zatrudnienia. Staż trwa pół roku i dodatkowo daje możliwość pozyskania sprawdzonych przez Państwa pracowników i nawiązania współpracy z nimi po zakończeniu stażu.

O projekcie
Projekt stażowy dla programistów "Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy" realizowany jest przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stanowi odpowiedź na problem wysokiej stopy bezrobocia wśród osób młodych. W ramach udziału w projekcie uczestnicy odbędą kurs programowania aplikacji internetowych, a także ukończą sześciomiesięczny staż w organizacjach zatrudniających programistów. W ramach stażu uczestnicy projektu otrzymają wynagrodzenie, które zostanie pokryte z budżetu projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formalności

 1. Deklaracja przyjęcia stażysty – wypełnienie formularza
  Pierwszym etapem współpracy w projekcie jest złożenie przez organizację wstępnej  pisemnej deklaracji przyjęcia programistów na staż. Deklaracja ma charakter orientacyjny i pozwoli nam określić zakres zapotrzebowania firm na konkretną liczbę stażystów.
  Realizując projekt Biuro Karier zostało zobowiązane do wykazania wskaźnika zatrudnienia po zakończeniu stażów. W formularzu deklaracji znajduje się zapytanie o możliwość zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu w organizacji. Deklaracja zatrudnienia nie jest wiążąca dla firmy (formularz deklaracji nie wymaga podpisu), a jest traktowana przez nas jako sondaż, dając informację o tym ilu pracodawców wykazuje gotowość zatrudnienia stażystów po zakończeniu stażu.
  Dodatkowo, w przypadku dużego zainteresowania pracodawców udziałem w projekcie, w pierwszej kolejności stażyści trafią do tych pracodawców, którzy zadeklarują zatrudnienie beneficjentów po zakończeniu stażu.
  Prosimy o wypełnienie formularza i o przesłanie go na adres bk@us.edu.pl. Deklarację proszę przesłać w formie elektronicznej do 28 lutego 2014 roku.
 2. Podpisanie umowy z Biurem Karier
  Kolejnym etapem jest podpisanie umowy stażowej z Uniwersytetem Śląskim
 3. Rozpoczęcie współpracy ze stażystami
  Ostatnim etapem działań organizacji w projekcie jest przyjęcie absolwentów kursu programistycznego na półroczny staż w Państwa firmie.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.