facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dla instytucji szkoleniowych

AKTUALNE

- brak -

 


WYGASŁE

  1. przetarg nr DZP.381.31.2014.UG na "druk plakatów w ramach projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy" - na stronie

  2. zapytanie ofertowe nr BK/1/2014 dotyczące "usługi przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji osób zgłaszających chęć udziału w projekcie Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy, obejmującej utworzenie Komisji Rekrutacyjnej projektu" - do pobrania

  3. zapytanie ofertowe nr 60536/2014 dotyczące "usługi opracowania programu kursu z zakresu Programowania aplikacji internetowych" - na stronie

  4. zapytanie ofertowe nr 60971/2014 dotyczące "przygotowania wstępnych i końcowych testów kompetencji oraz szkoleń z zakresu kompetencji niezbędnych w procesie poszukiwania oraz dla utrzymania zatrudnienia" - na stronie

  5. wstępne rozpoznanie rynku nr BK/2/2014 dotyczące "usługi przeprowadzenia 200-godzinnego kursu z zakresu prorgamowania aplikacji internetowych, zakończonego egzaminem" - do pobrania

  6. zapytanie ofertowe nr 62732/2014 na "organizację kursu/szkolenia programowania aplikacji internetowych" - na stronie

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.